Stanley Office Opens August 19th - article thumnail image

Stanley Office Opens August 19th

The office opens on August 19th.  Feel free to contact the office with any questions.  If your child is a returning student, you MUST update parent portal.

If the student will be new to GGUSD, please visit the district website (ggusd.us) and complete the online registration prior to visiting the school site.

All families will need the following:

Brith Certificate

Immunization Records

2 Proofs of Address

 Nếu các con em quý vị là những học sinh mới của học khu Garden Grove, xin vào trang nhà của học khu Garden Grove (www.ggusd.us) và hoàn tất những thủ tục đăng ký trên mạng trước khi quý vị đến viếng thăm trường tiểu học Stanley chúng tôi.

Nên nhớ những hồ sơ cần thiết sau đây khi đăng ký học cho các con em quý vị:

Giấy khai sinh (Birth Certificate).

Bản báo cáo chủng ngừa (Immunization Records).

2 giấy chứng minh địa chỉ  hiện tại (2 Proofs of Address).